Firmowa pieczątka. Co powinna zawierać?

pieczątki Poznań

Posiadanie firmowej pieczątki jest obowiązkiem każdej szanującej się firmy. Co więcej, w wielu przypadkach jest po prostu konieczne. Niemniej, nie ma przepisów, które regulują zapis o tym, co powinno znaleźć się na pieczątce firmowej, wyjątkiem są pieczęcie używane przez organy państwowe. Każdy dokument czy pismo, które wychodzi z firmy powinno być nią opatrzone. Dlatego pieczątki są mile widziane na: umowach, kontraktach, ofertach, fakturach dokumentach firmowych czy pismach urzędowych.

Wiele firm decyduje się na zakup kilku pieczątek, zawierających różne dane, bowiem każda sprawdzi się w określonych okolicznościach.

Na pieczątce powinny znaleźć się, takie informacje jak: nazwa firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwa, pod którą wykonuje działalność gospodarczą, dane teleadresowe, Numer identyfikacyjny NIP, Numer identyfikacyjny REGON, logo firmy, numery telefonów, adres e-mail, adresu strony www, numeru rachunku bankowego. W niektórych przypadkach należy umieścić również KRS oraz oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest cała dokumentacja oraz numer pod którym spółka/firma wpisana jest do rejestru. Wiele przedsiębiorstw podaje również wysokość kapitału zakładowego.

Dowiedz się więcej, zajrzyj na naszą stronę internetową https://www.ccsdruk.pl/147/pieczatki-automatyczne.html.